شرکت بارزپخش با الصاق برچسب اصالت کالا بر روی کالاهای توزیعی خود ضمن تایید کیفیت کالا آن را ضمانت میکند. همچنین همکاران تعمیرکار می توانند کدهای ثبت شده بر روی برچسب اصالت را به سامانه پیامکی ذکر شده ارسال نموده و از هدایای ویژه آن استفاده نمایند.