جهت ارتباط هر چه راحت تر مشتریان گرامی، شرکت بارزپخش کرمان اقدام به راه اندازی تلفن چهار رقمی خود با شماره ۳۱۳۳۳-۰۳۴ نموده است