در زیر برخی از متداول ترین سوالاتی که توسط مشتریان بارزپخش سوال شده به همراه پاسخ ذکر شده است. در صورتی که سوالی دارید که پاسخ آن را در سوالات زیر یافت نکردید از طریق فرم انتهای صفحه از ما سوال کنید.

۱. سوال ۲

جواب ۲

۲. سوال ۱

جواب ۱