حبیب اله نظری

مدیرعامل

راه های ارتباطی

تلفن: ۶۶۳۴۳۰۶۷-۰۲۱

ایمیل: nazari@barezpakhsh.ir

مصطفی حیدر آبادی

مدیریت واحد هزار

راه های ارتباطی

تلفن: ۳۱۳۳۴۴۶۶-۰۳۴

منصور میرزایی

مدیر فروش ایساکو

راه های ارتباطی

تلفن: ۱۴۰-۳۱۳۳۳-۰۳۴

حامد حسن زاده

مدیر حسابداری

راه های ارتباطی

تلفن: ۱۰۸-۳۱۳۳۳-۰۳۴

ایمیل: hamed_lsz19842002@yahoo.com

میلاد زندی

فناوری های نوین

راه های ارتباطی

تلفن: ۱۱۸-۳۱۳۳۳-۰۳۴