مصطفی حیدر آبادی

رئیس هیئت مدیره

راه های ارتباطی

تلفن: ۳۱۳۳۴۴۶۶-۰۳۴

حبیب اله نظری

مدیرعامل

راه های ارتباطی

تلفن: ۶۶۳۴۳۰۸۵-۰۲۱

ایمیل: info@barezpakhsh.ir

منصور قریه میرزایی

مسئول خرید

راه های ارتباطی

تلفن: ۱۴۰-۳۱۳۳۳-۰۳۴

حامد حسن زاده

مدیر مالی

راه های ارتباطی

تلفن: ۱۰۸-۳۱۳۳۳-۰۳۴

ایمیل: hamed_lsz19842002@yahoo.com

میلاد زندی

مدیر فناوری اطلاعات و IT

راه های ارتباطی

تلفن: ۱۱۸-۳۱۳۳۳-۰۳۴