📌راهکارهایی برای پیشگیری از خرابی دینام خودرو

🔴از باطری‌هایی که دارای ظرفیت بیشتر (آمپرساعت حداقل ۶۵ آمپر) است استفاده گردد. .
🔵در صورتی ‌که مدت زمان توقف طولانی است، بافشار دادان پدال گاز، دور موتور را تا حدود ۲۰۰۰ دور در دقیقه به صورت متناوب بالا ببرید. .
🔴دور فن کولر را حتی‌الامکان در پایین‌ترین درجه آن قرار دهید. .
🔵وضعیت شل یا سفت بودن تسمه دینام، بایستی مرتبا بازدید گردد. .
🔴از روشن کردن چراغ‌ها در زمان‌های غیر ضروری خوداری نمایید